Úvod

MultiWeb Design je vizuální jazyk kloubící principy základů grafického rozhraní a moderní design zaměřený na čisté linie a kvalitní typografii.

Co je nového

Říjen

Grid Nové

Responzivita Nové

Srpen

Raketa

Styl

Konzistence, efektivita, aktuálnost. Využijte výchozího vzhledu, aplikujte připravené styly a vyvořete moderně vypadající aplikaci bez námahy.

Barvy

Barvy

Oživte obsah barevnou paletou. Snažte se počet zobrazených barevných prvků držet v rozumné míře – méně je někdy více.
Grid

Grid

Ucelený layout je základem přehledného a líbivého webu, proto dbejte na zarovnání obsahu do virtuální mřížky.
Ikony

Ikony

Sada je složena z minimalistických, expresivních, dobře čitelných ikon, které jsou příjemné na pohled.
Kontrast

Kontrast

Dobře čitelný text je základem kvalitní prezentace obsahu. Čtení bez mhouření očí ocení uživatelé všech věkových kategorií.
Responzivita

Responzivita

Obsah se snažte již od počátku vývoje přizpůsobovat nejrůznějším velikostem displejů nebo přímo zařízením.
Rozestup

Rozestup

Obdobně jako layout, má také odsazení elementů a jejich velikosti pro zachování konzistence svá pravidla.
Témata

Témata

Celodenní práce u počítače přináší nemalou zátěž pro lidské oko. MultiWeb proto již v základu nabízí světlé a tmavé téma.
Typografie

Typografie

Prezentujete obsah srozumitelně a čitelně. Klaďte důraz na zřetelnou hierarchii informací, zdůrazňujte jen ty podstatné.
Vyvýšení

Vyvýšení

Využijte třetího rozměru pro vytvoření prostorové hierarchie obsahu pomocí stínu pod elementy.

Komponenty

Využijte již existující komponenty. V galerii naleznete jejich strukturu a možnosti nastavení.

Button

Button

Jeden z nejrozšířenějších prvků vůbec umožňující uživateli spustit určitou událost.
Card

Card

Container se stínem lehce vyčnívající nad pozadí aplikace vhodný k organizaci obsahu.
Checkbox

Checkbox

Umožňuje provést rychlou volbu mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi.
Dialog

Dialog

Typ modálního okna nesoucí důležité informace nebo žádá po uživateli učinit rozhodnutí.
Dropdown

Dropdown

Zobrazuje seznam pro výběr položky nebo jiné informace, které je vhodné zobrazit dočasně.
Radio Button

Radio Button

Slouží k výběru jedné hodnoty z pevně definované množiny vzájemně výlučných voleb.
Tabs

Tabs

Člení obsah elementu do více sekcí, kdy v každém okamžiku je viditelná vždy jen jedna.